CIP систем

  • Автоматско чистење на место Фабрика за прехранбена / козметичка / млечна индустрија

    Автоматско чистење на место Фабрика за прехранбена / козметичка / млечна индустрија

    Системот за онлајн чистење Clean-in-Place (CIP) е еден од предусловите за хигиенските стандарди за производство на козметика, храна и фармацевтски производи.Може да ја елиминира вкрстената контаминација на активните состојки, да ги елиминира странските нерастворливи честички, да ја намали или елиминира контаминацијата на производите од микроорганизми и извори на топлина, а исто така е претпочитана препорака на GMP стандардите.Во производството на фабрика за козметика, тоа е целокупното чистење на емулгирани производи во цевководот на материјалот, складирањето и другите делови.